Zuzana Fiťková


Vyrábam z hliny a kameniny dekoratívne aj úžitkové predmety. Najradšej modelujem, asi preto, že na každom kúsku zostáva viditeľný odtlačok prstov, ktorý evokuje nezameniteľnú prácu ľudskej ruky. 

Rada pracujem s technikami nanášania engoby. Každý výrobok otočím v rukách mnoho mnohokrát, a nejako podvedome sa snažím urobiť z každého hlineného jednotlivca osobnosť. 

Ak môj dizajn vystihuje váš vkus, rada pre vás vytvorím váš osobný kúsok.